More Languages

English - UK

Zyra Qendrore

Image
Tirane:
Shikoni Harten

PRO e sheh veten si pjese e sfides globale per permisimin e cilesise se produkteve dhe minimizimin e demtimeve qe sjellin ne mjedis.

Porto Romano Oil sha, shkurt PRO, eshte kompani e Grupit Bolv-Oil, e krijuar ne vitin 2007. PRO eshte e orientuar ne tregun e lendeve te djegeshme te lengta dhe synon te rrise prezencen e saj ne treg duke u mbeshtetur ne: Cilesine e produkteve qe importon e tregton Cilesine e sherbimeve qe ofron Administrimin optimal te kostove dhe cmimeve Investimet ne infrastrukturen operacionale Drejtimin profesional dhe marredhenje bashkepunimi me kompanite qe furnizon. Aktualisht ka nje kapacitet prej 14.000 m3 dhe mund te magazinoje deri ne 5 lloj produktesh te ndryshme. PRO e konsideron mbrojtjen e mjedisit si element te vecante te strategjise se vet. PRO e sheh veten si pjese e sfides globale per permisimin e cilesise se produkteve dhe minimizimin e demtimeve qe sjellin ne mjedis.

Foto Galeria
Image
Image
Image

© PRO.al Porto Romano Oil - Faqja Zyrtare