Business Company

More Languages

English - UK

Zyra Qendrore

Image
Tirane:
Shikoni Harten

Investime

Rritja e kerkeses globale dhe zvoglimi i ofertes per karburante, zhvillimi i vendit dhe rrita e nevojes, permirsimet aktuale dhe te ardhshme te rrjetit rrugor dhe te aftesive portuale ne vend kane rritur interesat rajonale e me gjere per investime ne Shqiperi e ne vecanti per investime ne energjitike e ne karburante.
Ne kete klime zhvillimesh eshte rritur konkurenca dhe do te arrije ne nivele edhe me te larta ne te ardhmen.
Per te perballuar sfidat e te ardhmes PRO ka planifikuar e po realizon nje sere investimesh per:

  • ndertimin e tubacioneve te shkarkimit qe lidhin terminalin e shkarkimit te anijeve me bazen e magazinimit te PRO
  • automatizimin e matjeve te karburanteve qe hyjne e dalin ne bazen e magazinimit
  • zgjerimin e kapaciteteve magazinuese
  • rritjen e llojshmerise se produkteve
Image
Image
Image

© PRO.al Porto Romano Oil - Faqja Zyrtare