Porto Romano Oil

More Languages

English - UK

Zyra Qendrore

Image
Tirane:
Shikoni Harten

Lajme & Njoftime

  • 21 Mars 2007

    Cilesine e lendeve djegese, benzine dhe diezel.

    Ne mbeshtetje te nenit 100 te Kushtetutes dhe te pikes 5, te nenit 10, te ligjit nr. 8897,
    date 16.05.2002, Per mbrojtjen e ajrit nga ndotja, me propozimin e ministrit te Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave, Keshilli i Ministrave shkarkoni vendimin

Faqja:

© PRO.al Porto Romano Oil - Faqja Zyrtare